Sreda, Januar 25, 2017
Knjiženje poslovnih dogodkov
Obračun plač in ostalih prejemkov
Davčno svetovanje

Izvajamo računovodske storitve za mala, srednja in velika podjetja

Kvaliteta opravljenih del je za nas na prvem mestu, saj temeljijo na zaupanju, odzivnosti, fleksibilnosti in varnosti. 

Pri svojem delu smo izjemno dosledni. Uporabljamo najsodobnejša računovodska orodja z varnim arhiviranjem podatkov.

V našem računovodskem servisu vam skrbno preverjamo in knjižimo poslovne dogodke. Nudimo vam redno izdelavo poročil, s katerimi lahko izboljšate poslovanje podjetja. Naše stranke tudi redno obveščamo o spremembah na področju zakonodaje.

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

Nudimo vam:

 • Pomoč pri zagonu podjetja
 • Kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • Obračun plač in prispevkov za samostojne podjetnike
 • Obračun DDV
 • Obračun potnih nalogov
 • Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Obračun zamudnih obresti
 • Izpis odprtih postavk, opominov
 • Amortizacija osnovnega sredstva
 • Obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Izvajanje plačilnega prometa
 • Izdelava zaključnega računa

Pridemo tudi na sedež podjetja.